Durf te kiezen voor de fiets!

Fietsersbond Den Bosch presenteert 10-puntenplan

’s-Hertogenbosch op weg naar Fietsstad 2021

Plannen van de Fietsersbond afdeling ’s-Hertogenbosch

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor 13,5 miljoen fietsers in Nederland met ruim 35.000 leden. In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn er 350 lid van de lokale afdeling.  De Fietsersbond vindt dat ons meest mens- en milieuvriendelijke voertuig de fiets veel meer aandacht verdient van beleidsmakers en politici. Uit onderzoek blijkt dat goede fietsvoorzieningen tot een hoger fietsgebruik leiden en dat een hoger fietsgebruik de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid bevordert. Investeren in de fiets leidt dus tot minder verkeerslachtoffers en is tevens een stimulans voor gezond bewegen. In dit stuk worden de kansen benoemd  voor meer, comfortabeler en veiliger fietsen in onze stad.

Veel bereikt
In 2011 was onze stad Fietsstad van het jaar. Van een grote achterstand is onder wethouder Bart Eigeman in heel korte tijd een forse inhaalslag gemaakt. Veel nieuwe infrastructuur, fietsparkeergarages, fietsen in de binnenstad, met een forse sprong in het aantal fietsers als resultaat Ook sindsdien is stevig verder gewerkt. De Snelfietsroute (SFR) naar Oss is geopend en ook de Bossche delen van de Snelfietsroutes naar Waalwijk en Zaltbommel zijn grotendeels klaar. In oktober opent de uitgebreide en vernieuwde stationsstalling. Verkeerslichten reageren op veel plaatsen veel alerter op naderende fietsers.

Veel te doen
Er zijn ook zaken die achterwege zijn gebleven en dingen die worden teruggedraaid. Zo is er nog steeds geen begin gemaakt met het ombouwen van de Binnenstadsring tot 30 km gebied; is de Van Berckelstraat, een van de drukste fietsroutes van de stad, nog steeds niet afgesloten voor auto’s; moest de Fietsersbond procederen tegen het uit de voorrang halen van de fietsers op de kruising met de Vlietdijk; is het stationsplein gevaarlijk en onoverzichtelijk voor de fiets en is er toch weer twijfel over het soms onvermijdelijke inrichten van rotondes met een twee-richtingen fietspad. Tegen de forse investeringen in de auto steken het geld en de ruimte voor de fiets schamel af terwijl die binnenstedelijk toch voor het grootste en meest groeiende deel van de verplaatsingen zorgt.

De fiets heeft de toekomst
De fiets is in de hele wereld aan een opmars bezig. Hij is ontdekt als hét middel om steden beter bereikbaar, leefbaarder, veiliger, schoner, socialer, gezonder, en economisch vitaler te maken.  De afdeling vindt het het belangrijkste om fietsen sneller, comfortabeler en veiliger te maken, zodat het voor meer mensen op meer momenten een aantrekkelijker alternatief wordt.

In ons gesprek met de wethouder in het najaar 2015 vertelde hij ons dat het zijn ambitie is om in 2021 opnieuw Fietsstad van het jaar te worden. Een ambitie die wij natuurlijk graag met hem delen. En omdat we het samen moeten doen willen wij hem helpen door het presenteren van onze agenda. Enerzijds om de gemeente uit te dagen meer te doen en de juiste dingen te doen, bijvoorbeeld bij de herziening van de Koersnota –de mobiliteitsvisie van onze stad In 2018 zijn er raadsverkiezingen en volgend jaar worden de programma’s geschreven. Anderzijds door onze leden op te roepen actief te worden en mee te doen, en samen met andere partners in de stad te werken aan meer, comfortabeler en veiliger fietsen in ’s-Hertogenbosch.

Ambitie 50% fiets
Het begint met een nieuwe ambitie om het aandeel fiets omhoog te brengen naar 50%. (Nu 42%, maar in 2009 nog 33%). Dit moet worden verteld, de gemeente kan het door goed voorbeeld laten zien, op plekken waar het er toe doet moet er worden gekozen en natuurlijk moet er worden geïnvesteerd passend bij de keuze voor de fiets.

Ons 10-Puntenplan

  1. Versterk de bestaande (ster) fietsroutes door ze beter zichtbaar te maken en nog bestaande knelpunten op te lossen. Geef ze eigen namen en kleuren en plekken op borden (zoals bijvoorbeeld de F59 in Oss). Gebruik altijd rood asfalt om de fiets duidelijk een eigen herkenbare plek te geven.
  2. Zorg dat de stad zo wordt ingericht dat de fiets nog meer dan nu rechtstreekse comfortabele en veilige routes krijgt. Bijvoorbeeld: ontvlechten waar mogelijk (Van Berckelstraat) duidelijker in de Binnenstad (Van de Visstraat naar de Arena. Pas overal rood asfalt toe, geef voorrang en verlichting: laat zien dat de fietser wordt verwend: geef hem de kortste en snelste route.
  3. Maak eindelijk werk van de binnenstadsring en maak deze veilig voor de fiets. Maak van de hele binnenstad het domein van de fiets en voetganger – auto te gast.
  4. Maak meer fietsenstallingen bijvoorbeeld bij winkelcentra, sportcentra, bedrijven en kleine stallingen in wijken waar in de huizen weinig ruimte is voor de fiets. Borg, bewaak en verbeter de kwaliteit van de bestaande en nieuwe stallingen – bijvoorbeeld verwijzing naar vrije plaatsen. Grijp in waar nodig – bijvoorbeeld bij het Jeroen Boschziekenhuis. Wellicht zijn in de binnenstad meer stallingen nodig.
  5. Werk actief aan het verbeteren van ‘kleine dingen’. Paaltjes, drempels, scherpe bochten, bewegwijzering, slecht onderhoud, slecht ingerichte voorrang, versmallingen – pak het aan. Geef de fietser meer ruimte waar hij de belangrijkste weggebruiker is.
  6. Sluit de vervoersketen door o.a. op transferia, grotere bushaltes, winkelcentra en parkeergarages leenfietsen aan te bieden en maak daar actief reclame voor. (Anders dan voor de vrijwel onbekende transferiumfietsen)
  7. Werk verder aan en investeer in de Snelfietsroutes naar Eindhoven en Waalwijk, werk aan de knelpunten in de bestaande.
  8. Werk samen met de nieuwe Data opleiding om vanuit fietsdata naar beter beleid te komen. Door verzamelen en analyseren van data kunnen betere en slimmere besluiten genomen worden over vormgeving, onderhoud en regelgeving rond de fiets en kan deze veiliger worden.
  9. Werk samen met anderen aan een plan voor fietsstimulering. Met partijen uit het Bosch Energie Convenant kan een beloningssysteem worden opgezet. Ook partijen als Hartje Den Bosch kan gevraagd worden mee te werken aan een fietsbeloningssysteem naar voorbeeld van RingRing.
  10. Ondersteun het beleid met fietspromotie campagnes. Verwen en prijs de fietser.

Fietsersbond afdeling  ’s-Hertogenbosch

 

10puntenplan

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.