“Jagersboschlaan niet openstellen voor autoverkeer”

Fietsersbond wil ventweg langs N65 in Vught

petitie

Enkele belangengroepen, waaronder de Fietsersbond, maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom de N65 en hebben zich verzameld tot één tijdelijke actiegroep “Wij willen die vent weg”. Het doel van deze groep is het college van B&W duidelijk maken dat in Vught grote verkeersproblemen gaan ontstaan wanneer de huidige plannen doorgaan.

Door de weliswaar mooie verdieping van de N65 wordt in de voorstellen het lokale verkeer omgeleid maar dat leidt tot veel ongewenste effecten. De gevolgen voor Vught zijn naar de mening van de werkgroep enorm, zowel maatschappelijk als financieel.

Eén belangrijk knelpunt wordt de geplande ontsluiting van een deel van Vught, via de Jagersboschlaan, een onverharde weg in een natuurlijke omgeving die nu door grote groepen fietsende scholieren van het Maurick College wordt gebruikt. Ook fietsers die vanuit het centrum richting Cromvoirt en Helvoirt gaan, nemen deze aantrekkelijke, stille en schone route. Ook veel (bejaarde) wandelaars gebruiken dit uniek stukje Vught.

De Jagersboschlaan wordt straks een smalle, verharde weg die gebruikt gaat worden door zowel voetgangers, fietsers als auto’s, en dat in beide richtingen. Bezwaren van omwonenden, Kinderopvang Mowgli, Maurick College en de Fietsersbond worden simpelweg van de hand gewezen; de geboden alternatieven wenst het bestuur van Vught niet te onderzoeken.

Maar niet alleen de Jagersboschlaan wordt bedreigd door ernstige verkeersonveilige situaties. In de huidige plannen wordt het vracht- en landbouwverkeer richting de omgeving van Cromvoirt en Helvoirt dwars door dorpskernen geleid.

Er is een simpele oplossing: laat de ventweg langs de N65 intact en breidt die hier en daar uit. Een groot deel van de verkeersproblemen op de lokale wegen wordt dan opgelost. Het college lijkt blind te willen blijven voor deze oplossing. De focus van het college ligt helemaal op de verdieping van de N65 maar zij let daarbij volstrekt onvoldoende op de gevolgen voor het lokale verkeer.

Om het college hiervan te overtuigen staan er een aantal acties in de startblokken.

Vrijdag 12 april aanstaande om 16.00 uur start initiatiefneemster Nelly Theunissen (bewoonster aan de Jagersboschlaan) de actie “Wij willen die vent weg”. Dit gebeurt op de hoek Jagersboschlaan/Vijverbosweg.

Betrokkenen en belangstellenden zijn van harte welkom. Het is ook mogelijk een petitie te ondertekenen via een van de volgende sites: www.vught.sp.nl en op www.petities.nl Wij willen die vent weg.

Categorieën