Van Berckelstraat vanaf 3 augustus fiets- en busstraat

berckelstraat_uitgebreid

We willen in ’s-Hertogenbosch prettig en veilig vervoer, dat zo min mogelijk het milieu belast. Daarmee zorgen we ervoor dat we bereikbaar zijn, en dat het ook gezond wonen en leven is in ‘s-Hertogenbosch. De verkeerssituatie op de Van Berckelstraat is al enige jaren een punt van zorg voor de gemeente. De mix van auto’s, bussen, fietsers en voetgangers op een smalle weg en bruggen zorgt voor veiligheids- en leefbaarheidsproblemen.

De gemeente kiest er nu voor om de Van Berckelstraat vanaf 3 augustus 2020 in te richten als een fietsstraat, waarbij de lijnbus te gast is. Dit betekent dat de Van Berckelstraat voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten. Fiets- en bromfietsverkeer kan richting het centrum nog steeds van de Van Berckelstraat gebruik maken. De fietser krijgt hier ruim baan en er ontstaat een fijnere fietsroute naar de binnenstad.

Hoe ziet de verkeerssituatie er dan uit?
De Van Berckelstraat gaat dicht voor autoverkeer tussen de Zuid-Willemsvaart en de Noordwal. Er geldt al een verbod voor vrachtauto’s. Het afgesloten deel is dus wel te gebruiken door (brom)fietsers en voetgangers. Ook voor de lijnbus en hulpdiensten.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Aartshertogenlaan, Van Grobbendoncklaan en Lagelandstraat. Daarbij ligt de aandacht op de belangrijke toevoerwegen zoals de Zuid-Willemsvaart en de rotonde bij de Rompertsebaan.

Ook wordt eenrichtingsverkeer op de Kasterensbrug en de Rückertbrug ingesteld. Autoverkeer kan dan niet meer het ‘schiereiland’ inrijden, maar wel snel verlaten. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer niet via de Noordwal of Zuid Willemsvaart gaat rijden.

Hoe ziet de definitieve inrichting eruit?
In de tussentijd wordt gestart met het maken van een definitieve inrichting samen met een belanghebbendenwerkgroep. Als het plan voor de nieuwe inrichting klaar is, wordt daarmee eerst getest. Aansluitend op deze afsluiting. De straat wordt nu tijdelijk ingericht.

Met de ervaringen die worden opgehaald, wordt het definitieve ontwerp voor de inrichting verbeterd. De test vindt plaats in 2021. Daarvoor willen we eind dit jaar ook nog een (digitale) inloopavond organiseren.

Meer informatie
Voor meer informatie: www.denbosch.nl/vanberckelstraat

pdf ⋅ 1 MB

factsheet van berckelstraat

factsheet van berckelstraat

Download

pdf ⋅ 4 MB

Rapport variantenstudie Van Berckelstraat

Rapport variantenstudie Van Berckelstraat

Download

Categorieën