Extra Ledenraad over Fietsplan 2022 en nieuwe Fietsersbond

fietsersbond

De Fietsersbond houdt op zaterdag 27 november 2021 een extra Ledenraad over het Fietsplan 2022 en de Commissie Nieuwe Fietsersbond. Het nieuwe Fietsplan wordt dan aan de leden voorgelegd, en de stand van zaken over de Commissie zal worden gerapporteerd aan de leden. Dat betekent ook dat vanaf volgend jaar er een ander vergaderschema zal zijn, namelijk een Ledenraad in juni en een Ledenraad in november. De Ledenraad van februari komt daarmee te vervallen.

Deze extra Ledenraad op 27 november 2021 zal online plaatsvinden. De aanvangstijd is 10.00 uur.  Meer informatie en het precieze programma volgt zo spoedig mogelijk.

Categorieën