Centrum Rosmalen, Groen veilig en bereikbaar

Verkeersmaatregelen in Rosmalen

Centrum Rosmalen, Groen veilig en bereikbaar

Eerder dit jaar heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om het centrum van Rosmalen veiliger, beter bereikbaar en groener te maken.

VEILIGER, BETER BEREIKBAAR EN GROENER
We willen comfortabel en veilig vervoer, dat zo min mogelijk het milieu belast. Daarmee zorgen we ervoor dat we bereikbaar zijn, maar dat het ook prettig en gezond wonen en leven blijft in onze gemeente. Daarnaast werken we aan het verduurzamen en groener maken van onze openbare ruimte. In dat kader is de situatie in het centrum toe aan een aanpassing. Zo wil de gemeente meer ruimte geven aan de fietsers en voetgangers, het centrumparkeren op de juiste plek faciliteren, de randen van centrumgebied beter aangeven en groen toevoegen daar waar het kan. In de afgelopen periode hebben we met Centrum Management Rosmalen en Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg gewerkt aan een pakket van maatregelen.

WAT VERANDERT ER IN HET CENTRUM?
Een aantal maatregelen is al uitgevoerd en een aantal nog niet. De maatregelen staan hier vermeld.

Aanscherping van de verkeersregels
Het is straks alleen mogelijk om ‘s ochtends en ‘s avonds het centrum in te rijden met de auto of vrachtwagen. Op het plein de Driesprong komt een permanent bromfietsverbod. Tot slot wordt het centrum een erf; langzaam verkeer krijgt de ruimte.

Instellen blauwe zone achter De Kentering en opheffen blauwe zone parkeerterrein Oude Dijk
Dit is bedoeld om het centrumbezoek per auto beter te faciliteren; kort parkeren aan de zuidkant van het centrum en een extra langparkeerlocatie aan de noordkant van het centrum. De parkeerroute wordt erop aangepast.

Inrichting entrees van het centrum
De randen van het centrum zijn bijna overal duidelijk aangegeven met de inrichting. Alleen de kruising Schoolstraat/Dorpsstraat passen we nog aan.

Herinrichtingsprojecten
We richten de volgende straten opnieuw in. Dat bekijken we nog samen met de belanghebbenden:
• Korte Venstraat/Brouwerijstraat/Venstraat (uitgevoerd)
• Hoogstraat/Raadhuisstraat
• Pleintje Torenstraat/Schoolstraat

VERKEERSREGELS IN HET CENTRUM
Op dit moment is het voor gemotoriseerd verkeer verboden het centrum in te rijden, tenzij u bestemmingsverkeer bent. In de toekomstige situatie werken we met ontheffingen en venstertijden. We beperken het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk. Binnen dit gebied is vooral ruimte om te verblijven. Het gebied blijft hetzelfde qua omvang.

Tijdens de venstertijden is al het verkeer toegestaan. Buiten de venstertijden is alleen verkeer toegestaan met een ontheffing. Sommige bewoners en ondernemers kunnen een ontheffing krijgen, de voorwaarden staan hiernaast. Indien u geen recht heeft op een ontheffing, dan kunt u het centrum in van 7.00-12.00 uur en 18.00-22.00 uur (koopavonden vanaf 21.00 uur). Voor het plein de Driesprong geldt dan ook een bromfietsverbod, hierbij kan men niet in aanmerking komen voor een ontheffing. Tot slot maken we van het centrum een ‘erf’. Fietsers en voetgangers mogen over de volledige breedte gebruikmaken van de weg en parkeren mag alleen op plaatsen die als parkeerplaats zijn uitgevoerd. Fietsers en voetgangers zijn altijd welkom en het nieuwe regime zal worden gehandhaafd.

WANNEER GAAN DE MAATREGELEN IN?
We verwachten de meeste maatregelen begin 2022 uit te kunnen voeren. Voor de blauwe zone en de geslotenverklaring is een voornemen-verkeersbesluit gepubliceerd. Zienswijzen kunnen tot 29 november 2021 worden ingediend.

VOORWAARDEN VOOR EEN ONTHEFFING
Naast taxi’s, calamiteitendiensten, gemeentelijke dienstvoertuigen en voertuigen voor de markt, kunnen de volgende doelgroepen een ontheffing aanvragen voor de geslotenverklaring:
• Bewoner of ondernemer met eigen parkeergelegenheid (of gehandicaptenparkeerplaats op kenteken) binnen de geslotenverklaring;
• Bezorgdiensten of bedrijven met een significante bezorgdienst (bijvoorbeeld maaltijdbezorging), bezorging of levering van medische middelen, versproducten en verse ingrediënten, waarbij dit een wezenlijk onderdeel is van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een apotheek en bakkerij), gevestigd binnen de geslotenverklaring;
• Erkende geld- en waardetransporteurs inclusief beveiligingsdiensten.

Overig bevoorradingsverkeer zal binnen de venstertijden moeten plaatsvinden. Ook worden postpakketten binnen de venstertijden geleverd. Ontheffingen kunnen later via internet worden aangevraagd, kosten bedragen € 14,25 per jaar per kenteken. Maximaal aantal ontheffingen is voor een bedrijf 10 stuks. Voor bewoners is het aantal gelijk aan het aantal voertuigen dat zij bezitten.

Voor de blauwe zone worden alleen ontheffingen verstrekt voor professionele zorg en mantelzorg op een adres gelegen in de betreffende zone.

MEER INFORMATIE
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Op www.denbosch.nl/naarcentrumrosmalen staat meer informatie. U kunt ook bellen met de gemeente op 073 615 51 55 of mailen naar het algemene adres [email protected].

Centrum Rosmalen, Groen veilig en bereikbaar
pdf ⋅ 241 KB

verkeersbesluit

Download

pdf ⋅ 132 KB

Voornemen verkeersbesluit wijzigen diverse verkeersmaatregelen in het centrumgebied van Rosmalen (1)

Download

Categorieën