actie met Tour de Force

Zet de fiets op 1

Fiets op 1

De Tour de Force organiseert een aantal activiteiten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Zet de fiets op 1’ vormt de slogan die bij allerlei activiteiten zal worden gebruikt om aandacht te vragen voor de fiets, o.a. via (social) media.
Doel is te bevorderen dat in zoveel mogelijk gemeentelijke coalitieakkoorden aandacht wordt geschonken aan de fiets, c.q. aan investeren in vlotte en veilige fietsverbindingen en adequate fietsparkeervoorzieningen.

Centraal element in de aanpak vormt een gezamenlijke Oproep ‘Zet de fiets op 1’, die wordt ondersteund door een brede coalitie van organisaties. Daarbij hoort een Factsheet met uitleg over de bijdrage van de fiets aan diverse maatschappelijke opgaven. De Oproep en de Factsheet zijn verstuurd naar de gemeentegriffiers van alle gemeenten in Nederland, ter verspreiding onder de raadsleden en wethouders.

Een belangrijke event om ook regionaal aandacht te genereren, bestaat uit het organiseren van een Fietstour ‘Zet de fiets op 1’. Deze vindt plaats op zaterdag 5, 12 of 26 maart in de volgende steden:

  • Almere: 12 maart
  • Assen: 5 maart
  • Den Bosch: 12 maart
  • Den Haag: 12 maart
  • Nijmegen: 12 maart
  • Rotterdam: 12 maart
  • Goes: 26 maart
  • Venlo: 26 maart
  • Zwolle: 12 maart

Er is ook een Toolkit gemaakt voor burgers (denk bijv. aan leden van Fietsersbond, VVN, ANWB e.d.) om bij (kandidaat-)raadsleden en wethouders aandacht te vragen voor ‘Zet de fiets op 1’ in gemeentelijke coalitieakkoorden.

In een inverview vertelt Henk Brink, gedeputeerde in Drenthe en voorzitter van het samenwerkingsverband Tour de Force, waarom investeren in de fiets zo belangrijk is. Of het nu gaat om bereikbaarheid, milieu, gezondheid, woonruimte of economie, de fiets is de oplossing, volgens Brink: “Investeren in de fiets is de beste besteedde euro.” Lees hier meer.

Categorieën