Fietsersbond: Veiligheid rotonde Esscheweg-Wolfskamerweg Vught snel verbeteren!

PERSBERICHT

Vrijdag 30 september 2022 vond op de rotonde Esscheweg-Vijverbosweg in Vught opnieuw een verkeersongeluk plaats waarbij een fietsster ernstig gewond is geraakt. De Fietersbond reageert geschokt en dringt er bij de gemeente Vught op aan om met spoed maatregelen te nemen die de veiligheid van fietsers op de rotonde verbeteren. Vooruitlopend op de al geplande aanpassingen die in het voorjaar van 2023 zullen zijn uitgevoerd.’

Noot voor redacties:

[email protected]
Jan-Willem Hommes
Tel. 06-10695333

Categorieën