Herinrichting Zuid-Willemsvaart gedeelte Kardinaal van Rossumplein-Citadellaan

Geacht college,

Afgelopen week  zijn wij bijgepraat over de sinds april 2022 bijgestelde plannen voor de herinrichting van de Zuid-Willemsvaart. De plannen laten ook voor fietsers, een verbetering zien ten opzichte van de huidige situatie.

Helaas moeten we constateren dat één belangrijker grief van fietsers niet is weggenomen: op het tracé tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Tolbrugstraat ontbreken de fietspaden. In plaats daarvan worden de fietsers op de rijbaan gedwongen, zonder een vrij liggende fietsstrook tussen halterende en vertrekkende bussen en vaak te hard rijdende auto’s in. Deze fietspaden (van tenminste twee meter breed) zijn wel uitgangspunt in het ontwerphandboek voor de binnenstadsring. Dit vinden wij een onaanvaardbare omissie: er is meer dan voldoende ruimte in het ruimtelijk profiel van de Zuid-Willemsvaart om  wel een goede en veilige fietsvoorziening te realiseren en nog steeds de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De motivatie die gegeven wordt, dat de fietser zorgt voor het remmen van de de snelheid van de automobilist, gaat ten koste van de veiligheid van fietsers en staat haaks op het stimuleren van fietsen in een autoluw centrum. De Fietsersbond verzoekt u dan ook dringend om een alternatief te (laten) ontwikkelen dat wel voorziet in fietspaden op deze belangrijke schakel van het fietsnetwerk.

Datzelfde geldt voor de Tolbrugstraat. Ook hier is ruimte genoeg voor een fietspad van 2 meter dat uitgangspunt is voor het ontwerp van de binnenstadsring.

Ook zijn wij het niet eens bij met gekozen vormgeving van de kruising met de Jan Heinsstraat-Citadellaan. Zeker met de voorgenomen afsluiting van de Boombrug voor auto’s (hulde daarvoor) ontstaat hier ruimte voor een aantrekkelijke doorgaande fietsroute richting de Verkadefabriek en het NS-station. In het ontwerp echter wordt op deze kruising de doorgaande beweging van de auto Citadellaan-Binnenstad gefaciliteerd en in de voorrang geplaatst. Ten koste van doorgaand fietsverkeer langs de Zuid-Willemsvaart en Jan Heinstraat-Citadellaan. Ook een zebrapad ontbreekt hier. Wij denken dat een rode plateau-inrichting hier meer in de rede ligt.

Naast dit bezwaar vragen wij ook om de onderbroken strepen  op het tracé tussen de Tolbrugstraat en de Jan Heinsstraat te vervangen door een aanliggend, verhoogd gelegen fietspad van tenminste 2,0 meter breed dan wel doorgetrokken strepen: geen fietssuggestiestrook maar een fietsstrook. Een doorgetrokken streep zoals die op de Stationsweg maakt een stopverbod veel dwingender en beter te handhaven. Zoals bakker Jan de Groot u zal bevestigen. Op veel plaatsen in de stad zien automobilisten onderbroken strepen langs een fietspad (juridisch correct maar voor fietser zeer ergerlijk) als een uitnodiging hun voertuig er langere of kortere tijd te kunnen stoppen of parkeren.

Vanuit de uitgangspunten:

–              De Zuid-Willemsvaart is onderdeel van de binnenstadsring die ook voor fietsers geldt: de doorgaande fietsers die geen bestemming in het centrum hebben: denk aan richting Station, Verkadefabriek, Brabanthallen. Daar horen hoge kwaliteitseisen voor fietsvoorzieningen bij: direct, comfortabel (asfalt!), voorrang, veilig. De binnenstadsring is voor fietsers daarnaast een verdeelroute voor bestemmingen in het autoluwe centrum: via St Jozefstraat, Nieuwstraat, Gasthuiskwartier, Tolbrugstraat, Jan Heinsstraat.

–              Het derde Ontwerpuitgangspunt uit het Beeldkwaliteitsplan/Handboek: fietsstrook 2 meter

Zorg voor vormgeving die autoverkeer afremt/voorkomt dat geen binnenstadsbestemming heeft. Dit vermindert de drukte en onveiligheid!

Vraagt de Fietsersbond u in uw besluitvorming het ontwerp aan te passen:

  • Over de volledige lengte van het traject Kardinaal van Rossumplein-Citadellaan aan weerszijden van de Zuid-Willemsvaart, alsook op de Tolbrugstraat vrij liggend geasfalteerde fietspaden dan wel een aanliggende verhoogd gelegen fietsstrook van tenminste 2,0 meter breed te realiseren;
  • Op de kruising met Jan Heinsstraat en Citadellaan een doorgaande fietsroute in de voorrang richting Buitenhaven-Brugstaat mogelijk te maken, alsook de verbinding Jan Heinsstraat-Citadellaan te verbeteren.

Categorieën