GroenLinks beste fietspartij van Noord-Brabant

De meeste partijen hebben in het algemeen te weinig aandacht voor de fiets

PSvgl2023

7 maart 2023 – GroenLinks heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Noord-Brabant de beste plannen voor de fietser. De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in snelfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer. De programma’s in Noord-Brabant scoren overigens lager dan het landelijk gemiddelde op fietsvriendelijkheid.

In de verkiezingsprogramma’s is weinig ambitie voor de fiets opgenomen en worden er geen concrete plannen genoemd. Er is wel aandacht voor de uitbreiding van het fietsnetwerk en verkeersveiligheid. Onderwerpen als inclusiviteit, onderhoud en innovatie worden amper genoemd. GroenLinks scoort als enige partij in de provincie Brabant uitstekend qua fiets-vriendelijkheid. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP en Partij voor de Dieren scoren goed.

GroenLinks zet in hun verkiezingsprogramma de fiets op 1 en wil zorgen voor meer en betere fietsroutes en andere fietsvoorzieningen. De provincie geeft wat GroenLinks betreft alleen ruimte voor nieuwe woonwijken als alternatieven voor autogebruik in de ontwerpen het uitgangspunt zijn. Dat betekent investeren in goed openbaar vervoer en snelfietspaden. Afname van het autoverkeer moet een harde voorwaarde zijn voor projecten waar de provincie aan meewerkt.

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Staten-verkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit naar vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.” Bekijk op de website van de Fietsersbond de uitslagen per provincie voor meer informatie.

Beste programma’s en provincies
Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland scoren het best op fietsvriendelijkheid en de partijen in Flevoland, Noord-Brabant en Limburg scoren in deze vergelijking het laagst. Verreweg de beste programma’s zijn die van de ChristenUnie in Noord-Holland en Utrecht, gevolgd door ChristenUnie in Groningen, GroenLinks in Zuid-Holland en GroenLinks in Utrecht. Deze vijf programma’s zijn zonder meer uitstekend te noemen.

Categorieën