Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in centrum Rosmalen

Kaart_centrum_Rosmalen

We willen in de gemeente schoon, comfortabel en veilig vervoer. Daarmee zorgen we ervoor dat we bereikbaar zijn en blijven en dat het ook prettig en gezond wonen en leven is en blijft. Daarom nemen we verschillende maatregelen in het centrum van Rosmalen. Zo zorgen we voor een goede bereikbaarheid en een verkeersveilige situatie. Ook zorgen we voor meer groen in het centrum.

Maatregelen op hoofdlijnen

Begin 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders verschillende maatregelen aangekondigd voor het centrum van Rosmalen. Het gaat om:

•    Het geven van meer ruimte aan de fietsers en voetgangers van centrum Rosmalen;
•    Het meer aan laten sluiten van de parkeersituatie bij nieuwe behoeftes;
•    Het veilig en duidelijk inrichten van de centrumranden;
•    Het vergroenen van het centrum daar waar mogelijk.

Bekijk de interactieve kaart op de website van Arcgis.

Categorieën