Nieuwe overheidscampagne om vaker de fiets te pakken

Start van nieuwe campagne: “Kort ritje? Da’s zo gefietst”

Op 8 mei lanceerde de rijksoverheid een langlopende campagne om meer mensen op de fiets te krijgen. Immers, de helft van de autoritjes wordt voor een afstand minder van 7,5 km. gebruikt en daar is de fiets een prima alternatief voor. En nog gezond ook!

Maar hoe krijg je nu meer mensen op de fiets?
“Show, don’t tell” zeggen de Amerikanen. Dus naast de campagne roept de Fietsersbond Rijk, provincies en gemeentes op ervoor zorgen dat de gehele fiets-keten op orde is met veilige en aantrekkelijke infrastructuur en goede stallingen. Werkgevers, winkelcentra en instellingen moeten ervoor zorgen dat die stallingen er ook in voldoende mate zijn, en dat je daar je dure fiets ook veilig en droog kunt stallen.
En de infrastructuur voor het toeristisch fietsen mag ook niet vergeten worden….
Al deze maatregelen zijn prima beschreven in het Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF).

Dan nog een sociaal aspect: het is gezelliger èn motiverender om met anderen af te spreken om samen naar het werk te fietsen, zoals je dat vroeger ook naar school deed. Als je zo’n afspraak hebt lopen, dan geeft dat net het extra duwtje dat je misschien nodig hebt. Vooral voor de ‘heenreis’ relevant.

Staatssecretaris Heijnen: “Gezonder leven en meer bewegen staat bij het begin van elk nieuw jaar bij veel mensen bovenaan de lijst met goede voornemens. Met deze campagne helpen we een handje mee. En het is vaak heerlijk om voor kleine stukjes de fiets te pakken. Even wat beweging, een frisse neus en een leeg hoofd. Waar meer wordt gefietst, klaart de lucht vaak letterlijk en figuurlijk op”.

Fietsland Nederland
Nederland is al een echt fietsland. Een kwart van alle verplaatsingen in ons land gaat met de fiets, dat is nergens in de wereld zo hoog. Ons land heeft bovendien meer fietsen dan inwoners. Toch is er ook nog veel te winnen. De helft van alle autoritten is korter dan 7,5 kilometer, en een derde korter dan 5 kilometer. Uit gedragsonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat bijna 7 op de 10 intensieve autogebruikers vaker voor korte ritten de fiets zou willen pakken. Gerichte communicatie waarbij drijfveren van mensen, zoals gezondheid, milieu en geld naar voren komen, kan daarbij helpen. Dat is ook precies het doel van de campagne; bewustzijn vergroten en mensen op een positieve manier stimuleren voor korte ritjes vaker de fiets te nemen. Dat is lekker voor je lijf, voor je portemonnee en voor de natuur.

De campagne duurt drie jaar. Uitingen van de campagne zijn vanaf vandaag te zien op alle landelijke TV-zenders, op de radio, online en buiten. Denk daarbij aan de achterkant van bussen, reclamezuilen en op bushokjes, zowel digitaal als met een grote poster. De Rijksoverheid monitort elk jaar op meerdere momenten of het beoogde effect met de campagne wordt bereikt.

Aftrap
Staatssecretaris Heijnen start de campagne vandaag in Zuid-Nederland. Zij doet dat bij een fietspad, samen met regionale bestuurders en voorbijgangers, met of zonder fiets. Zij nodigt iedereen uit zich aan te sluiten bij de campagne. Voor bijvoorbeeld gemeenten en werkgeversnetwerken is er campagnemateriaal beschikbaar, zodat zij op hun eigen manier mee kunnen doen.

Vaker op de fiets
Het kabinet wil graag dat meer mensen die dat kunnen de fiets nemen, bijvoorbeeld naar het werk. Een van de concrete doelen is dat er in 2027 20% meer gefietst wordt dan in 2017, een ander doel is dat er begin 2025 100.000 meer mensen naar het werk fietsen dan begin 2022. Om dat mogelijk te maken investeert het kabinet samen met provincies in gemeenten in betere fietsvoorzieningen. In oktober vorig jaar maakte staatssecretaris Heijnen daarom bekend bijna € 800 miljoen in de fiets te investeren. Denk aan betere stallingen bij stations, meer doorfietsroutes en nieuwe fietsverbindingen om woonwijken beter bereikbaar te maken. Daarnaast werkt het kabinet met provincies en gemeenten aan meer veiligheid voor fietsers in het verkeer. Er komt een meerjarenplan fietsveiligheid en Rijk, provincies en gemeenten doen in heel het land investeringen om drukke plekken of plaatsen waar veel ongevallen plaatsvinden veiliger te maken. Ook zijn er inmiddels in ruim 200 gemeenten programma’s om ouderen die tot op hoge leeftijd willen en kunnen fietsen te helpen dat zo veilig mogelijk te doen.

De campagne vind je bij daszogefietst.nl.

 

Categorieën