Aangepaste planning aanleg rotonde Kanaalboulevard

kanaalboulevardplanning

Op dit moment loopt er een kapvergunningprocedure voor het verwijderen van twee bomen op het Kardinaal van Rossumplein. Dit is nodig om de aanleg van de rotonde mogelijk te maken. Er zijn hierop bezwaren ingediend.  In afwachting van de behandeling van de bezwaren worden de bomen voorlopig niet verwijderen. Dit heeft invloed op de planning van het werk. De aanleg van de rotonde, fase blauw in de bijgevoegde tekening, is uitgesteld tot het voorjaar van 2025.

Fasering en planning
Door het uitstellen van fase blauw, schuiven we in de planning. In de onderstaande tabel staan de nieuwe uitvoeringsdata. De fasering is bijna niet veranderd. Wat wel wijzigt, is dat een beperkt deel van fases rood en groen straks aan fase blauw wordt toegevoegd. We doen dit om de huidige kruising goed bereikbaar en veilig te houden, tot we aan de slag kunnen met de aanleg van de rotonde. Bijgevoegd aan deze brief vindt u een tekening waarop we dit duidelijk maken.

De onderhoudsbeurt en het onderhoudsarm maken van de Kasterenbrug gebeurt nu in fase groen en geel. De werkzaamheden staan gepland in de periode 28 mei t/m 19 juli.

Tijdens de werkzaamheden bekijken we steeds of de fasering en planning nog beter kunnen. Soms valt iets tegen en soms lukt het de aannemer om “werk met werk te maken” en daarmee tijd te winnen. In dat geval informeren wij u weer over de stand van zaken en nieuwe planning.

Fase rood
25 maart t/m 13 juni
Noordelijke rijbaan van de Zuid-Willemsvaart, (ongeveer) vanaf de Bloemenkamp tot aan het Kardinaal van Rossumplein.

Fase groen
21 mei t/m 21 juni
Zuidelijke rijbaan van de Zuid-Willemsvaart, van het Kardinaal van Rossumplein tot en met kruising Tolbrugstraat.

Fase geel
24 juni t/m 21 augustus
Noordelijke rijbaan van de Zuid-Willemsvaart, van de kruising Jan Heinstraat tot en met (ongeveer) de Bloemenkamp.

Fase paars
22 augustus t/m 11 oktober
Zuidelijke rijbaan van de Zuid-Willemsvaart, vanaf kruising Tolbrugstraat tot en met kruising Jan Heinstraat. Deze fase wordt weer in 2 fases verdeeld. De knip wordt gemaakt bij de Bloemenkamp.

Fase oranje
7 oktober t/m 25 oktober
Citadellaan tussen Orthenbrug en de Muntelbrug

Fase blauw
10 maart t/m 22 april 2025
Ombouw kruising Kardinaal van Rossumplein naar een rotonde.

Bereikbaarheid
In het onderstaande tabel vindt u belangrijke informatie over uw bereikbaarheid. Uiteraard geven we dit ook aan met omleidingsborden.

25 maart t/m 21 mei
Twee richtingen verkeer mogelijk tussen de kruising Jan Heinstraat en het Kardinaal van Rossumplein.

21 mei t/m 21 juni
Geen verkeer mogelijk tussen de Tolbrugstraat en het Kardinaal van Rossumplein.

24 juni t/m 21 augustus
Verkeer in één richting mogelijk, van de Jan Heinstraat richting de Tolbrugstraat en in twee richtingen mogelijk tussen de Tolbrugstraat richting het Kardinaal van Rossumplein.

22 augustus t/m 11 oktober
Geen verkeer mogelijk tussen de Jan Heinstraat en de Tolbrugstraat. Verkeer van en naar de Bloemenkamp kan via de Zuid-Willemsvaart vanaf het Kardinaal van Rossumplein.

7 oktober t/m 25 oktober
Geen verkeer mogelijk over de Citadellaan.

11 oktober
Op vrijdag 11 oktober wordt de deklaag en de belijning aangebracht over de fases geel, paars en oranje. Op die dag zijn deze wegvakken afgesloten voor al het verkeer.

Omleidingen stadslijnen Arriva
Door de werkzaamheden is het voor de stadslijnen 2, 3, 4, 6, 8 en 9 niet mogelijk om hun normale routes te rijden. Alternatieve routes door de binnenstad zijn niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte in de binnenstad. En er dient rekening gehouden te worden met de rijtijden (de vertrek- en aankomsttijden van deze lijnen sluiten aan op andere bus- en treindiensten). De lijnen 2, 4, 6, 8 en 9 rijden daarom via de Orthenseweg en Aartshertogenlaan. Lijn 3 via de Koningsweg, Zuidwal en Hekellaan. Deze omleidingen duren tot en met 19 juli. Daarna bekijken we of de dienstregeling deels weer aangepast kan worden en informeren we u over de routes van deze stadslijnen.

Categorieën