Fietsersbond vecht Tracebesluit Zuid-Willemsvaart aan

2 september 2008

Fietsersbond in beroep bij Raad van State

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 22 juli het Tracébesluit gepubliceerd voor de omlegging van Zuidwillemsvaart (Maas – Den Dungen). De Fietsersbond is hiertegen bij de Raad van State in beroep gegaan.

De Fietsersbond, onderafdeling St. Michielsgestel / Berlicum had al eerder kritisch gekeken naar de fietsverbindingen, hierover een zienswijze ingediend en gesprekken met Rijkswaterstaat gevoerd. Helaas zijn onze aanbevelingen nauwelijks overgenomen en de manier waarop is voor ons reden om een rechtszaak bij de Raad van State te starten.

Waar gaat het om?
Twee belangrijke fietsverbindingen zouden verdwijnen nl. die langs de N279 en die bij de Oude Bosschebaan. Maar het rijksbeleid schrijft voor: “Alle beheerders van wegen, spoorwegen en vaarwegen hebben bij de aanleg en aanpassing van infrastructuur (mede)verantwoordelijkheid voor het zo veel mogelijk instandhouden en verbeteren van kruisende routes voor fiets- en wandelverkeer.”
Hierin schiet het tracébesluit aanzienlijk te kort. Het besluit geeft niet aan waarom genoemde bestaande verbindingen niet gehandhaafd kunnen worden. Bovendien is niet gemotiveerd waarom onze alternatieven niet realiseerbaar zouden zijn. Hierdoor is er, waar het fietsverkeer betreft, sprake van een onvoldoende zorgvuldige belangenafweging.

Achtergronden
Ronduit bizar is de situatie rond de Oude Bosschebaan. Volgens de kaarten lijkt het erop dat er gewoon via een eigen weg van Rijkswaterstaat gefietst kan worden, en er via de Berlicumsesluis (dus geen hoge brug over!) een goede verbinding blijft bestaan. Maar volgens Rijkswaterstaat valt onze suggestie momenteel buiten het plangebied, hoewel de kaarten anders aangeven. Benieuwd wat de Raad van State hiervan vindt….
De fietsverbinding langs de N279 ligt genuanceerder. Doorgaande fietsers langs de N279 worden volgens het tracébesluit via de Beusingsedijk omgeleid. De huidige verbinding over de Beusingsedijk blijft gehandhaafd, zij het in aangepaste vorm. Dat zou wellicht geen probleem zijn, als de nieuwe route van vergelijkbare kwaliteit of beter zou zijn dan de thans bestaande. Maar dat is niet het geval: fietsers moeten bijna 1000 meter omrijden en worden dan ook getrakteerd op onhandige bochten en haakse hoeken. Daarnaast wordt die omrijdroute ook nog eens onveilig, omdat de fietser over het grootste gedeelte de weg zal moeten delen met landbouwverkeer. En tenslotte levert de gekunstelde constructie van het kruispunt bij de Dungense brug voor de fietser ook nog eens extra kruisingen met het autoverkeer op.
Nu zou een fietsroute direct langs de N279 gerealiseerd kunnen worden. Maar dat is kostbaar, want vereist een breder viaduct. In onze zienswijze gaven we al aan een voorkeur te hebben voor een veel aantrekkelijkere fietsroute direkt aan de andere zijde van de Zuid-Willemsvaart. Deze zou te bereiken zijn door ter hoogte van Berlicum een brug over de Zuid-Willemsvaart te realiseren, bijvoorbeeld ter hoogte van de Runweg. Deze locatie valt buiten het plangebied maar het probleem wordt veroorzaakt binnen het plangebied (door het kanaal zelf). Als gevolg van deze opstelling bestond er bij Rijkswaterstaat uiteindelijk geen bereidheid hieraan mee te werken. Het eenvoudig afschuiven van de verantwoordelijkheid met de mantra ‘ligt niet in het plangebied’ gaat niet op en is in strijd met het rijksbeleid rond kruisende fietsroutes.

Voor meer informatie:
Wim van den Broek,
Onderafdeling St. Michielsgestel / Berlicum
[email protected]

Categorieën

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.