Vraag & antwoord

Verbeterpunten nieuwe fietsenstalling Den Bosch CS

5051581799_8225082a4c_o

Op 5 december 2016 is de tweede fase van de fietsenstalling onder het station ’s-Hertogenbosch officieel geopend. De Fietsersbond heeft dat moment aangegrepen om haar bevindingen te overhandigen aan wethouder Jos van Son en vertegenwoordigers van Prorail en NS. De gemeente heeft positief gereageerd op de opmerkingen en suggesties van de Fietsersbond. 

1. Toegang

Eén hellingbaan is onvoldoende om fietsers in twee richtingen comfortabel te kunnen afwikkelen. De Fietsersbond is van mening dat een tweede hellingbaan een goede zaak is zou zijn.

Reactie: De helling naar de voormalige toegang naar de parkeergarage is inmiddels in gebruik als toegang naar enkel de fietsenstalling. Hiermee is voldoende ruimte beschikbaar om het fietsverkeer in beide richtingen gescheiden af te kunnen wikkelen.

2. Toezicht

Op het moment van de schouw van de Fietserbond was er één toezichthouder aanwezig. Dit is te weinig, omdat er dan onvoldoende toezicht is op de hele stalling.

Reactie: Volgens de NS is er toezicht op een voldoende niveau aanwezig. Met ondersteuning van het camera-systeem, wat inmiddels werkt, is de stalling veilig voor de gebruikers. Het personeel wat uitvoering geeft aan de beheerstaken moet voldoen aan een klantinstructie die is gebaseerd op een voldoende niveau van gastheerschap en klantgerichtheid. Er zal namens de gemeente in een periodiek overleg met de NS de vinger aan de pols gehouden worden over de wijze van invulling en ervaringen met de uitvoering van deze taak.

3. Verkeerd geplaatste fietsen

Veel fietsen staan buiten de rekken gestald, hetgeen een rommelig beeld geeft. Ook hebben brommers en scooters de beste plaatsen. De Fietsersbond ziet voor deze categorie graag een aparte stallingplaats.

Reactie: In de huisregels is opgenomen dat fietsen buiten de rekken worden verwijderd. De NS heeft de medewerkers geïnstrueerd om alle foutief gestalde fietsen in de rekken te plaatsen. Brom- en snorfietsen worden gestald op de daartoe bestemde locatie die al jarenlang is voorzien van een afzuigmechanisme van vieze lucht. De gemeente en NS onderzoeken gezamenlijk in hoeverre een verwijdering van bromfietsen naar een alternatieve locatie op maaiveld wenselijk en mogelijk is.

4. Buitenmodel fietsen

Er zijn te weinig duidelijk zichtbare plekken voor buitenmodel fietsen.

Reactie: In de stalling hebben buitenmodel fietsen een eigen aangewezen ruimte zonder rekken. Dat zijn de vlakken met een oranje coating. De beschikbare capaciteit is toereikend voor de huidige behoefte. Gelet op de landelijke tendens, die duidt op een groter wordend aandeel van buitenmodel fietsen, wordt er met de NS overlegd hoe de vraag daarop geanticipeerd kan worden.

5. Slechte bovenrekken in nieuw garagedeel

De nieuwe bovenrekken zijn slecht. De rekken zijn zwaar te bedienen, het is lastig om je fiets er goed in te krijgen en er is een kans op beschadiging.

Reactie: De rekken zijn in 2012 gekocht tijdens de bouw van de eerste fase. De gemeente heeft inmiddels geconstateerd dat de uitschuifbare fietsgoten niet allemaal optimaal functioneren. Het geleverde product voldoet niet aan de verwachtingen en leverancier Klaver is hierop aangesproken. Verwacht wordt dat binnenkort meer duidelijkheid komt over de productgarantie.

6. Verwijssysteem vrije plaatsen

Het verwijssysteem geeft summiere en nauwelijks nuttige informatie.

Reactie: Het verwijssysteem geeft informatie over beschikbare vrije plaatsen per rij. En dat voorkomt onnodig zoeken naar een plek met de kortste loopafstand richting de stationshal. Het systeem maakt daarbij geen onderscheid naar een vrije plek in een rek boven of onder. Dat is inherent aan de mogelijkheden van het systeem in de versie zoals in deze stalling is toegepast.

7.In de oude stalling is soms sprake van een rommelige opbouw van de rekken.

Reactie: Binnen de beperkingen van de bestaande bouwkundige situatie als pilaren en plafondhoogte is gezocht naar een optimale inpassing met zo weinig mogelijk restruimtes. Het is aan de beheerders om te voorkomen dat het gedrag van de gebruikers leidt tot een rommelig beeld.

Doorgang nieuwe deel goed regelen

Bij drukte kan de doorgang naar het nieuwe deel mogelijk leiden tot opstoppingen.

Reactie: De nieuwe doorgang naar de stalling is breder en geeft volgens berekeningen voldoende afwikkelingscapaciteit voor gebruikers. Verwacht wordt dat hier geen problemen zullen ontstaan.

Nooduitgang onveilig

De nooduitgang staat niet goed aangegeven.

Reactie: Deze nooduitgang zit in het gedeelte van de stalling wat eigendom is van de NS. De melding zal worden doorgegeven aan de NS ter beoordeling.

De gemeente heeft met de NS overlegd over het functioneren en beheren van de stalling. Vanuit een gezamenlijk belang wordt er gestreefd naar een stalling die goed beantwoord aan de behoefte van treinreizigers. In dat overleg komen elementen van de opmerkingen van de Fietserbond terugkerend aan de orde.

Foto: CC Angelo Romano

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *