Snelfietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch via Hogeweg

Binnen de gemeente Zaltbommel gaat het voorkeurstracé voor een mogelijke snelle fietsroute tussen de treinstations van Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch via de Hogeweg in Zaltbommel. In Maasdriel gaat de route over het bestaande fietspad langs de oude rijksweg. Wie benieuwd is naar de route in Maasdriel en Zaltbommel is welkom op de inloopavond op 9 april.

De provincies Gelderland en Noord-Brabant en de gemeenten Maasdriel, ’s- Hertogenbosch en Zaltbommel werken samen aan deze snelle fietsroute. De route loopt grotendeels parallel aan de A2

Veilig en snel onderweg
Een snelle fietsroute is ingericht om met bijvoorbeeld een fiets of e-bike snel van A naar B te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de breedte van het fietspad. Gebruikers op deze route hebben voorrang op kruispunten en rotondes. Zo kan iedereen op een veilige en snelle manier gebruik maken van de route.

Vier varianten voor Zaltbommel
De provincies Gelderland en Noord-Brabant en de gemeenten Maasdriel, ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel lieten een eerste verkenning van de route maken. Hierin stonden voor Zaltbommel vier varianten. De voorkeursroute langs de Hogeweg grenst aan woningen maar kan ook de scholen en de kantoren bedienen. Daarnaast ligt op een groot gedeelte van de route al een vrij liggend fietspad. De andere routes, die zijn afgevallen, zijn de andere westelijke variant via de woonstraten in de Waluwe en twee varianten aan de oostzijde van de A2, via de bedrijventerreinen.

Snelle fietsroute door Maasdriel
In de gemeente Maasdriel ligt al een vrij liggend fietspad dat goed in de route past. Dit fietspad wordt aangepast zodat het onderdeel wordt van de snelle route tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch.

Fietsroute en varianten bekijken op inloopavond
Wie benieuwd is naar de route in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, kan deze bekijken tijdens een inloopavond. Die is op maandag 9 april tussen 19.00 en 21.00 uur op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Medewerkers van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en provincies Noord-Brabant en Gelderland en de Fietsersbond zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voorlopig ontwerp route dit najaar verwacht
De gemeenteraad van Zaltbommel besluit naar verwachting in juni over de voorkeursroute in Zaltbommel. De partijen werken samen een voorlopig ontwerp uit voor de route. Naar verwachting is het voorlopig ontwerp in het najaar klaar. Dan is ook meer bekend over de precieze ligging van het nieuwe fietspad, wat veranderd moet worden aan de wegen, kruispunten en rotondes en over de kosten. Met deze informatie maken de betrokken partijen vervolgens afspraken over de financiering en planning. Naar verwachting kan de aanleg van het eerste deel van het traject starten in 2019.

Snelle fietsroute draagt bij aan minder filedruk A2
De snelle fietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel kan bijdragen aan het ontlasten van de filedruk op de A2. Ook het Rijk noemt in haar onderzoek naar de A2 tussen Deil en Vught het versneld aanleggen van snelle fietsroutes als een van de oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan de doorstroming van de A2.

Categorieën