Fietsersbond Den Bosch verkent snelfietsroute langs Duits Lijntje

snelfietsroute Veghel-Uden langs Duits Lijntje

Het begint een traditie te worden van de actieve leden van Fietsersbond ‘s-Hertogenbosch. Een gezamenlijke fietstocht langs gerealiseerde projecten of knelpunten die aangepakt kunnen of moeten worden. Vrijdag 1 juni vertrokken negen actieve Fietsersbondleden vanaf de Dungense brug richting Veghel, om zich te informeren over de snelfietsroute langs het Duits Lijntje door Wim van Daatselaar.

De fietstocht begon zonnig. Geheel ontspannen begon de rit naar Veghel langs de Zuid Willemsvaart. De eerste stop was bij de nieuwe fietsbrug die zorgt voor een snelle verbinding tussen Berlicum en Den Dungen. Hier vertelt Harry Schuurmans in het kort over ontstaan van deze verbinding. Na een half uur bereikten we de Gazellebrug. waar Wim Daatselaar ons stond op te wachten. Hier begon zijn uitleg over de totstandkoming van de snelfietsroute langs het Duits Lijntje in Veghel.

De route vervolgde zijn weg over de zuidelijke route richting Mariaheide om via de noordelijke route weer naar Veghel te rijden. Tijdens een koffiestop legde Wim aan de hand van beeldmateriaal uit wat de mogelijkheden waren voor de snelfietsroute. Na een half uur vervolgde de fietstocht zich weer richting Mariaheide.

Besluit
De gemeenteraad van Meierijstad is in maart akkoord gegaan met het collegevoorstel om een snelfietspad aan te leggen. Meierijstad koos voor de noordelijke variant, die loopt langs het Duits Lijntje. Deze noordelijke route loopt via ‘t Ven door richting Zuid-Willemsvaart.

De noordelijke snelfietsroute is van meerwaarde voor inwoners, werknemers/bedrijven en bezoekers van Meierijstad. Het moet een bijdrage leveren aan het waarmaken van de ambities voor duurzaamheid, gezondheid, bereikbaarheid veiligheid, recreatie en toerisme, natuur en ecologie en het versterken van cultuurhistorisch erfgoed.

Noordelijk tracé
Er is gekeken naar twee mogelijke tracés voor de route tussen Uden en Veghel; zuidelijk door Mariaheide en noordelijk langs het Duits lijntje. Volgens de gemeente kwam de noordelijke variant als meest gunstige traject uit de bus. De verkeersveiligheid op het bedrijventerrein De Dubbelen voor fietsers en kruisende (vracht)voertuigen heeft extra aandacht gekregen. In het plan wordt de bestaande Gazellebrug voor fietsers over de Zuid-Willemsvaart een stuk verplaatst. Daarmee kan de beste route op het bedrijventerrein gemaakt worden. De snelfietsroute haakt goed aan op de fietsverbindingen richting Schijndel/Den-Bosch en Sint-Oedenrode.

Duits Lijntje
In 2016 is de visie ‘Het Duits Lijntje verbindt’ vastgesteld. Daarmee is erkend dat deze voormalige spoorlijn met grote cultuur-historische waarde een sterke verbindende kracht in zich heeft. De gemeente gaat onderzoeken welke extra kansen het tracé langs het Duits Lijntje biedt. Daarbij wordt gedacht aan uitbreiding van de ecologische verbindingszone en een verbetering van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden langs de oude spoorlijn.

De snelfietsroute is een gezamenlijke opgave van de provincie én de gemeenten Meierijstad en Uden. De planning is dat de snelfietsroute in 2021 klaar is voor gebruik.

Na de lunch aan de Noordkade in Veghel begon helaas in de regen de terugreis via de knooppuntenroute naar Den Bosch.

veghel3

Categorieën