Oproep Fietsersbond: Maak nu goed plan voor rotonde Postweg

Voorkeursvariant Fietsersbond en anderen

Geachte colleges,

Onlangs werd duidelijk dat de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught een subsidie van € 700.000 mislopen voor de aanleg van een fietsbrug over de Postweg bij de rotonde Vughterweg-Bosscheweg- Postweg (bij Motel van der Valk). De Fietsersbond het plan zoals het was niet optimaal omdat er voor de fiets nieuwe gevaarlijke oversteken bijkwamen. De afwijzing van de subsidie biedt nu de kans om te gaan werken aan een goede, toekomstvaste oplossing zonder gevaarlijke oversteken voor de fiets.

Al in 2003 bij de plannenmakerij voor de Randweg ’s-Hertogenbosch, die in 2011 werd geopend, pleitte de Fietsersbond voor een betere fietsoplossing rond dit kruispunt. Deze kruising is onderdeel van een belangrijke, regionale (snel)fietsroute tussen Boxtel-Vught-’s-Hertogenbosch (centrum en het NS-station). Wij waren dan ook blij in het voorjaar van 2015 een uitnodiging te krijgen van de gemeenten om alsnog praten over alternatieve, veilige oplossingen om het fietsverkeer van de rotonde af te krijgen.

De Fietsersbond, de bewoners van de Bosscheweg en  het management van Motel Van der Valk vonden elkaar in de optie voor een goede en toekomstvaste oplossing. Ons inziens zou een X-variant met een fietskruising boven de rotonde daarvoor het meest geschikt zijn. Fietsers uit verschillende richtingen zouden dan nergens meer het autoverkeer hoeven kruisen.

Het feit dat de rotonde op de grens van beide gemeenten lag, maakte het proces gecompliceerd en tijdrovend. Immers een deel van het probleem en van de oplossing ligt altijd op het grondgebied van de buren. Afgelopen september kregen alle partijen tijdens een uitgebreide “risicosessie” één plan voorgeschoteld met één brug aan de westzijde met twéé onveilige oversteken ten noorden en zuiden van de rotonde waarbij de fiets “uit de voorrang” zou gaan. De reden voor deze oplossing was de tijdsdruk waaronder beide gemeenten stonden door de aflopende subsidieregeling Beter Benutten van het Rijk. Voor alle andere alternatieven zouden te lange ruimtelijke -en natuurprocedures nodig zijn. De belanghebbenden hebben als belangrijkste risico ingebracht dat een echt goede oplossing met  kruisende fietspaden boven en/of langs de rotonde daardoor voor altijd onmogelijk zou worden. Met onacceptabele, blijvend gevaarlijke oversteken voor de fiets als gevolg.

Wij zijn daarom blij dat het plan uit september niet doorgaat en dat er nu tijd is om te werken aan veilige en toekomstbestendige oplossingen. Wij roepen uw colleges op om zich samen in te spannen voor de realisering van deze voor vele dagelijkse fietsers belangrijke schakel in het regionale (snel)fietsnetwerk.

De Fietsersbond dringt hierbij aan op een zorgvuldig en, uit het oogpunt van de verkeersveiligheid op de rotonde, snel proces waarbij belanghebbenden tijdig invloed kunnen uitoefenen op de uitwerking van meerdere alternatieve oplossingen. De Fietsersbond levert hiervoor graag haar deskundige inbreng!

Met vriendelijke groet,

Namens de Fietsersbond ’s-Hertogenbosch en Vught

Peter van Doremalen en Jan-Willem Hommes

E-mail: Vught@fietsersbond.nl

Categorieën