Twee fietsbruggen bij rotonde Postweg-Heunweg in Vught

Er komen twee fietsbruggen bij de rotonde Postweg-Heunweg. Eén ten westen van de rotonde, evenwijdig aan het spoor. Fietsers steken zo de Postweg over. De tweede brug komt oostelijk van de rotonde. Fietsers steken zo de Heunweg over. Met twee fietsbruggen komt er een volledige scheiding van het gemotoriseerd en fietsverkeer en wordt een groot knelpunt netjes opgelost. De rotonde wordt omgebouwd naar een turborotonde.

Deze oplossing is het resultaat van langdurig overleg tussen de gemeenten Vught en ’s-Hertogenbosch, de Provincie en de regio Noordoost-Brabant. De Fietsersbond, buurtbewoners, hotel Van der Valk en de Natuur en milieugroep Vught werkten mee aan dit plan.

Wethouder Ufuk Kâhya (Den Bosch): ‘’Alle betrokkenen willen meer veiligheid en gemak voor de fietser. En een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Het scheiden van beide verkeerstromen is een fietsvriendelijke en duurzame oplossing. Met dit plan verbeteren we de leefbaarheid, doorstroming en de verkeersveiligheid. ”

Wethouder Van de Ven: “Met twee bruggen en de turborotonde zijn we klaar voor de toekomst. Een toekomst met meer veiligheid en een betere doorstroming van het fiets- en gemotoriseerd verkeer. En dat is hard nodig. Zeker ook met de op handen zijnde ombouw van de N65. De nieuwe turborotonde krijgt een ‘bypass’ richting ’s-Hertogenbosch vanaf de Randweg. Dat gaat zeker een vlottere verkeersafwikkeling geven.”

Financiën
Het aanleggen van de twee bruggen en de turborotonde kost € 4.107.000,-. De provincie Noord-Brabant betaalt bijna de helft.

Huidige situatie
De rotonde Postweg-Heunweg is onderdeel van een belangrijke fietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Bovendien is de rotonde voor beide gemeenten een onderdeel van de gemeentelijke hoofdwegenstructuur. De huidige rotonde is onvoldoende veilig voor fietsers. Fietsers en het doorgaande autoverkeer kruisen elkaar gelijkvloers en fietsers komen met flinke gang op de rotonde af omdat deze lager ligt.

Categorieën