Gematigd positief fietsbeleid voor ‘s-Hertogenbosch

De Nederlandse fietser heeft gesproken. Uit 45.000 Fietsstad enquêtes bleek dat Veenendaalse fietsers het meest blij zijn met hun gemeente. Geen van de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht behaalde een plek in de top 100, en in de provincie Drenthe krijgen fietsers onvoldoende voorrang op rotondes. Maar naast Veenendaal zijn er natuurlijk meer gemeenten die dit jaar goed scoorden. Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft gemiddeld niet slecht gescoord, maar het kan en moet beter als voormalig fietsstad van 2011. Verrassend is de maximale beoordeling op rotondes, waar veel over gediscussieerd wordt. De kortste weg van A naar B op de fiets vraagt om verbetering. Een score waar we iets mee kunnen en moeten doen.

Beoordeling (schaal van 1 tot 5):

8-80: 3.7
Een categorie die iets vertelt over hoe het is om in deze gemeente als kwetsbaardere fietser te fietsen, denk hierbij aan 8-jarigen en 80-jarigen.

Beleving: 3.8
Hoe ervaren fietsers het om in deze gemeente te fietsen? Is het stressvol of ontspannen om hier te fietsen?

Onderhoud: 3.7
Wordt de infrastructuur ook goed onderhouden? Denk hierbij aan aspecten als afwatering en kuilen in de weg, maar ook aan winteronderhoud en het verwijderen van blad.

Netwerk: 4.1
Is het fietsnetwerk logisch gekozen, kun je makkelijk je route vinden en rij je niet te veel om?

Infrastructuur: 3.7
Hoe is de infrastructuur geregeld, ligt er voldoende comfortabele verharding, zijn er voldoende parkeerplekken van voldoende kwaliteit?

Objectieve factoren
Naast deze resultaten hebben we ook een aantal objectieve gegevens toegevoegd over het fietsen in de Nederlandse gemeenten.

Omrijdfactor: 2.6
Als we ritten plannen vanuit een centraal punt naar punten die hemelsbreed een kilometer verderop liggen, hoeveel moeten we dan meer fietsen dan die ene kilometer? Hoe kleiner die afstand, hoe hoger de score.

Rotondes: 5.0
Zijn de rotondes binnen de gemeente zo ontworpen dat fietsers op de rotonde voorrang hebben? Sommige gemeenten scoren hier 0 punten omdat ze geen rotondes hebben.

50 km/u: 2.8
Stedelijke dichtheid: 4.0
Hoge snelheidsverschillen zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom is het veiliger om langs 50 km/u wegen aparte fietspaden aan te leggen. Deze score geeft aan of gemeenten dit ook doen. Als de fietser de weg nog direct met de auto deelt, dan scoort de gemeente lager.

Al deze gegevens zijn gescoord op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (uitstekend). Het gemiddelde van al deze schalen wordt genomen, waarbij de schalen gebaseerd op de enquête tweemaal ingebracht zijn (dubbel zo zwaar meetellen dus).

Totaalscore: 3.7

Categorieën