Fietsersbond teleurgesteld over provinciaal akkoord

Persbericht

provhuisfiets

Vrijdag 15 mei 2020 wordt het nieuwe provinciaal bestuursakkoord Samen, slagvaardig en slim  officiëel gepresenteerd. De Fietsersbond is zeer teleurgesteld dat de fiets ontbreekt in het provinciaal akkoord van Brabant.

Juist nu in deze corona-tijd waar de capaciteit van het openbaar vervoer meer dan gehalveerd is en het fietsen van extra groot belang is geworden.

Daarom staat de Fietsersbond vrijdagmorgen tussen kwart voor 10 en elf uur met enkele leden (corona-proof) herkenbaar bij de ingang van het provinciehuis om aan de Statenleden flyers uit te delen.

een nieuw provinciaal bestuursakkoord Samen, slagvaardig en slim, maar dan wel gericht op de fiets! Het woord fiets komt in het akkoord nu helemaal niet voor…. 

Daarom wil de Fietsersbond:

Zet het fietsen op 1

Maak de omslag naar duurzame, actieve en gezonde mobiliteit.
Investeer in de fiets, en verzorg een schaalsprong voor de fiets.
Investeer naar ratio van het fietsaandeel in het vervoer.

Kies als provincie voor een omslag naar duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Investeer in de fiets, en investeer naar ratio van het fietsaandeel in het vervoer. Zo realiseer je een schaalsprong voor de fiets.

De Fietsersbond roept de provincie op samen te werken met alle wegbeheerders om die schaalsprong te realiseren. Denk aan:

  • meer snelfietsroutes
  • overal goede gratis veilige stallingen
  • veilig en plezierig fietsen, ook recreatief
  • autoluwe binnensteden, veilige schoolomgevingen
  • verbeter het fiets knooppunten-netwerk
  • en geef als overheid het goede voorbeeld

Doet u mee!

—————————————————
Noot voor de redactie

voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aad Smid, 06 1913 4751    provnbrabant@online.nl 

Categorieën