Belangrijke stappen gezet voor station en A2

stationdb

We willen ’s-Hertogenbosch bereikbaar en leefbaar houden. Ook in de toekomst. Daarom maakten we afspraken met het Rijk over vernieuwingen rond en op het station in ’s-Hertogenbosch en voor de A2. Het Rijk, de gemeente en provincie Noord-Brabant leggen hiervoor budget opzij.

Wethouder Ufuk Kâhya: “We zijn hier erg enthousiast over. Het station groeit uit zijn jasje. En de A2 is overvol. We zetten nu een belangrijke stap waardoor we goed bereikbaar blijven voor inwoners, studenten, werknemers en bezoekers. Dat doen we met oplossingen die aansluiten bij onze uitgangspunten voor mobiliteit: schoon, slim en toegankelijk.”

Deze week zijn voor het station en de A2 stappen gezet in het jaarlijkse bestuurlijk overleg. Hierin maakt het Rijk afspraken met de regio over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). We hebben afgesproken een MIRT-Verkenning te starten voor het station. Met daarbij ook oplossingen voor reizigers die met de bus of fiets naar het station gaan. Ook heeft het Rijk een besluit genomen over hoe de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught eruit gaat zien.

Mobiliteitshub ‘s-Hertogenbosch
Veel reizigers en overstappers maken gebruik van het station. De ruimte is schaars en het station barst uit zijn voegen. De perrons zitten aan de maximale capaciteit en de voorzieningen zijn niet meer toereikend. Daar bovenop groeit dat aantal reizigers in het OV de komende jaren alleen maar door.

Onze stevige ambitie voor het station legden we in 2019 vast in de Toekomstverkenning Knooppuntontwikkeling Station. We willen van ons station een mobiliteitshub maken. Een plek waar reizigers comfortabel en snel de trein kunnen pakken. En aangenaam en veilig kunnen verblijven. Maar ook eenvoudig kunnen overstappen van fiets of bus of op een andere trein. En hun fiets veilig en goed kunnen stallen. Daarvoor komt er een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan de westzijde van het station.

Het Rijk en de provincie Noord-Brabant willen samen met ons zorgen voor een toekomstbestendig station. Een station met genoeg ruimte voor alle toekomstige reizigers. Ook het regionale openbaar vervoer en de fiets zijn onderdeel van de aanpak.

Er zijn ook financiële afspraken gemaakt. Er is 75% dekking van de te verwachten kosten voor deze eerste fase van het station. 75% is nodig om de MIRT verkenning te kunnen starten. De provincie Noord-Brabant en gemeente brengen samen € 15 miljoen in van de in deze fase vereiste € 85 miljoen. Het Rijk draagt de rest bij.

A2
Voor de reconstructie van de A2 werken we samen met het Rijk, provincies Noord-Brabant en Gelderland en gemeenten in de regio. Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten hoe de A2 eruit komt te zien. Er komt een uitbreiding van de A2 tussen Deil en Vught naar 2×4 rijstroken (plus vluchtstroken).

Voor de ring ’s-Hertogenbosch betekent dit dat er één extra rijstrook bij de parallelbanen bij komt. De maximum snelheid rond ’s-Hertogenbosch gaat permanent naar maximaal 100 kilometer per uur. Dat geldt voor de hoofdrijbaan en de parallelbaan. De weg wordt ruimer uitgevoerd dan nu en is daardoor veiliger.

Verder maakten we afspraken over een gezamenlijke aanpak om mensen anders te laten reizen dan met de auto. Het gaat dan om een werkgeversbenadering, stimuleren van meer fietsgebruik, smart mobility en verkeersmanagement. Hieraan koppelen we, samen met de provincie Noord-Brabant, de maatregelen voor station ’s-Hertogenbosch. Meer reizigers die met de trein gaan, zorgen immers voor minder drukte en files op de A2.

We investeren ook in een betere bereikbaarheid van de oostzijde van ’s-Hertogenbosch (ontsluiting Empel, Groote Wielen, Rosmalen). Daarvoor wordt het onderliggende wegennet, met name bij de aansluiting Rosmalen op de A2, aangepast. Zo dragen we direct bij aan betere bereikbaarheid van de oostzijde van de gemeente en de wisselwerking met de A2.

Categorieën