Voornemen verkeersbesluit herinrichting Van Berckelstraat

berckelstraat

De gemeente is voornemens de Van Berckelstraat her in te richten als zogeheten fietsstraat, waar de lijnbus te gast is. Dit houdt in:

  1. De Van Berckelstraat inrichten als fietsstraat waar de lijnbus te gast is en het gesloten te verklaren voor het overige verkeer, behoudens bromfietsverkeer, vanaf de Kasterenwal/Noordwal tot en met de Kasterensbrug. Uitzondering geldt voor calamiteitenverkeer en gemeentelijke dienstvoertuigen;
  2. Een erftoegangsweg-profiel toepassen op de Rückertbrug met aan beide zijde fietsstroken;
  3. Een verplichte rijrichting instellen aan beide kanten van de Zuid-Willemsvaart;
  4. Het instellen van een 30km/u zone tussen de kruising van de Jan de la Barlaan met de Pelssingel – Van der Weeghensingel – Rückertbrug en de kruising van de Van Berckelstraat met de Zuid-Willemsvaart – Kasterensbrug;
  5. Het instellen van tweerichtingsverkeer op de Zuid-Willemsvaart, niet binnenstad zijde, tussen de Vliertstraat en de Van Berckelstraat;
  6. Het alleen toelaten van lijnbusverkeer op de linksaf-opstelstrook bij de verkeerslichten Kardinaal van Rossumplein, komende vanuit de Tolburgstraat;
  7. Het huidige stilstaanverbod in de Van Berckelstraat en het vrachtwagenverbod op de Rückertbrug op te heffen.

Tervisielegging voornemen v erkeersbesluit

Het voornemen verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 21 juni 2021 tot en met maandag 5 juli 2021 ter inzage in het Stadskantoor.

Iedereen kan binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende zienswijze richten aan het hoofd van de afdeling Leefomgeving, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Voor informatie over de procedure van het verkeersbesluit of inhoudelijke vragen belt u met de heer J. Sier van de afdeling Leefomgeving, tel. 06 46 97 13 98 of de heer Frank van Weert, tel. 06 22 52 76 41 of mail naar [email protected]

Categorieën