Start werkzaamheden omgeving Van Berckelstraat

Start werkzaamheden omgeving Van Berckelstraat

De Van Berckelstraat richten we in als een fietsstraat waar de lijnbus te gast is. We zorgen hiermee voor een veilige en prettige route voor het langzaam verkeer van en naar de binnenstad. Voordat we starten met deze werkzaamheden, voeren we werkzaamheden uit in omliggende straten. Op 6 december gaan we hiermee aan de slag. Deze werkzaamheden zijn in de Pelssingel, de Van der Weeghensingel en de Zuid Willemsvaart.

Wat gaan we doen?
In de Van der Weeghensingel brengen we snelheidsremmers aan. Zo gaan we onder andere een wegversmalling aanbrengen en enkele plateaus aanleggen. Ook in de Pelssingel brengen we een plateaudrempel aan. In de Zuid Willemsvaart markeren we 5 plekken waar nu al regelmatig geparkeerd wordt.Tijdens deze werkzaamheden sluiten we de betreffende straat ter hoogte van het werkvak af voor verkeer. Doorgaand verkeer leiden we om. Fietsers en voetgangers kunnen wel lopend passeren.

Werkzaamheden Van Berckelstraat
Om te blijven zorgen voor een goede bereikbare binnenstad starten we de werkzaamheden in de Van Berckelstraat als de Koningsweg weer open is. Dan richten we de Van Berckelstraat definitief in als fietsstraat waar de bus te gast is. We starten begin maart 2022 met het werk in de Van Berckelstraat.

Meer informatie lees je op de pagina Van Berckelstraat.

Categorieën