Aanleg rotonde Hooghemaal Rietpad

rotondehooghemaal

Het Rodenborch-College bouwt een nieuw schoolgebouw en twee sporthallen in de wijk De Groote Wielen. De bouw is op dit moment in volle gang. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2022/2023 wordt het gebouw in gebruik genomen. Om ervoor te zorgen dat de school straks goed en veilig bereikbaar is worden verschillende verkeersmaatregelen getroffen.

Een belangrijke verkeersmaatregel is de aanleg van een rotonde op de kruising Hooghemaal Rietpad. Deze zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers verbetert. Meer informatie hierover leest u in deze brief.

Wat gaan we doen?

  • We leggen de rotonde Hooghemaal Rietpad aan. Dit vermindert de snelheid van het autoverkeer wat hier nu rijdt en zorgt voor een veiligere oversteek voor fietsers voorbij de nieuwe kruising Hooghemaal – Rietpad.
  • Vanaf de rotonde leggen we een weg aan naar de voorzijde van het schoolgebouw en het parkeerterrein.
  • We leggen fietspaden aan waarmee we het schoolgebouw van alle zijden bereikbaar maken. Zoals een nieuwe aansluiting op het fietspad aan de Baluwe Sluisweg.
  • Aan de achterkant van de nieuwe school leggen we een watergang aan.
  • We planten in aansluiting op het inrichtingsplan van het schoolterrein een flink aantal bomen in het nieuwe profiel van het Rietpad.
  • We leggen naast de rotonde Hooghemaal ook de rotonde Laaghemaal – Thorbeckeborch aan, inclusief een eenrichtingsfietspad rondom de rotonde en een zebrapad. De uitvoering van die werkzaamheden starten pas op het moment dat de rotonde Hooghemaal gereed is.

Planning
De werkzaamheden van de rotonde zijn op 14 maart 2022 van start gegaan en zijn naar verwachting op 10 april 2022 afgerond. De totale inrichting rondom de school zal uiterlijk 8 augustus 2022 gereed zijn.

 

Categorieën