De meest duurzame fietsbrug van ‘s-Hertogenbosch

Fietsbrug Groote Wielen

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Groote Wielenplas is bijna klaar. De brug verbindt het zuidelijke deel van De Groote Wielen met het centrum aan de noordkant. Samen met BAM Infra Nederland werken we aan dit duurzame project.

We bouwen de brug met een kwart minder CO2- uitstoot en we hergebruiken materialen binnen dit project.

Bron: INDUSA (Innovatie Duurzaamheid Samenwerking)

Wethouder Roy Geers: ‘’het is fantastisch dat er met de afronding van deze mooie brug een belangrijke verbinding steeds dichterbij komt. Fantastisch ook dat we dit duurzaam hebben kunnen doen. De kennis en ervaring die we hiermee opdoen zijn zeer waardevol. Zeker als je dat bekijkt in het perspectief van CO2-neutraal en circulair bouwen. Dat nemen we uiteraard mee naar andere projecten.”

Aanbestedingsprocedure
Tijdens de aanbestedingsprocedure is er 100% op kwaliteit gegund. Hierbij hebben we gekozen om ons te beperken tot twee criteria: beeldkwaliteit en circulariteit. Beide criteria versterken elkaar, zodat we een duurzame én mooie brug hebben kunnen bouwen. Aanbieders werden onder andere beoordeeld op het gebruik van materialen, hergebruik en recycling van grondstoffen en de benodigde energiebehoefte tijdens realisatie, onderhoud en sloop.

Minder CO2-uitstoot

De brug bestaat uit een betonmengsel met gerecyclede materialen, zoals grind uit oud asfalt. We verminderen de hoeveelheid cement. Cement is een van de meest vervuilende onderdelen van beton. Zo verlagen we de CO2-uitstoot met wel 25% vergeleken met traditioneel beton. Dit betekent een besparing van meer dan 35.000 kg CO2 op dit project. Dit is te vergelijken met de uitstoot van de auto wanneer je 5 keer de wereld rond rijdt.

Duurzaam bouwen
In het hele project speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De hele brug en de opslagplaats voor de watersportvereniging zijn duurzaam. De constructie van de berging is gemaakt met dunne constructieplaten, de gevel van samengeperst hergebruikt hout. Deze materialen zijn licht en sterk.

De verlichting van de brug werkt helemaal op zonne-energie. Deze energie wordt opgewekt door de zonnepanelen die zijn ingebouwd in het voetpad. Het asfalt van de onder- en tussenlagen van de fietspaden bestaat voor 60% uit secundaire grondstof. Voor het mengsel dat is toegepast op het dek is dit percentage 30%.

Slank ontwerp

De brug heeft een slank ontwerp. Door het smalle en slanke ontwerp hebben we minder materialen nodig. Het is uniek dat we dit slanke ontwerp hebben kunnen maken met zo weinig steunpunten.

Uiteraard is rekening gehouden met een goede balans tussen het gebruikte materiaal en de sterkte van de brug. Het brugdek is 80 cm dik, 7,5 meter breed en 112 meter lang. Ook is de lengte van de brug uniek met een ‘cementarm’ mengsel in combinatie met de mate van voorspanning van het beton. Door deze voorspanning kan de brug uiteindelijk een hogere belasting dragen.

Minder afval
Op het project is actief gestuurd om het aantal afvalstromen te beperken, onder andere door de bekisting van het dek te optimaliseren door een ontwerp met minder hout en meer huurcomponenten waardoor 80% minder hout van deze bekisting in de afvalstroom is terecht gekomen. De afvalstromen zijn gescheiden afgevoerd naar de verwerker waarbij 95% van de afvalstromen kan worden hergebruikt en 5% wordt ingezet voor energieterugwinning.

Elektrisch materieel
Er is zoveel mogelijk elektrisch materieel en gereedschap gebruikt. Voor onder andere de asfaltwerkzaamheden zijn machines gebruikt die werken op een synthetische diesel. Dit heet hydrotreated vegetable oil (HVO). Dit is een brandstof die bestaat uit koolwaterstoffen van plantaardige en dierlijke vetten. Deze brandstof is CO2 -neutraal en zorgt voor minder tot geen uitstoot van fijnstof. Het gebruik van HVO en elektrisch materieel zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de stikstofuitstoot.

Contact:
Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Robert van Zandvoort via of ga naar de projectpagina.

Wilt u meer informatie over duurzaamheid in de openbare ruimte bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch? Neem dan contact op met Asha Schoonheid – de Rooij.

Categorieën