Rapport Veilig Verkeer Nederland over situatie Oude Vlijmenseweg

Oude Vlijmenseweg moet veiliger voor fietsers

vlijmenseweg

De Fietsersbond zet zich al geruime tijd samen met bewoners in om de Oude Vlijmenseweg te vrijwaren van doorgaand vrachtverkeer van en naar De Rietvelden (per etmaal gemiddeld 200 vrachtauto’s). De Oude Vlijmenseweg is een belangrijke fietsroute naar de wijken Deuteren en De Schutskamp en naar het ziekenhuis. Er mag 50 km per uur gereden worden en fietsers moeten het doen met een fietsstrook, slechts gemarkeerd met een onderbroken lijn die door passerend vrachtverkeer overschreden wordt. Op aanvraag van bewoners heeft Veilig Verkeer Nederland de situatie in kaart gebracht en dat heeft geresulteerd in onderstaand rapport. Het rapport onderschrijft de bevindingen van de bewoners en de Fietsersbond. Op 6 maart gaan zowel bewoners als de Fietsersbond inspreken bij de gemeenteraad over het vrachtverkeer over de Oude Vlijmenseweg.

Conclusies en aanbevelingen
De gemeente ’s-Hertogenbosch is al enige jaren in gesprek met OVW-bewoners. En is bereid om voor een groot bedrag infrastructurele aanpassingen te plegen voor een veiliger fietsoversteek in het kruispunt OVW-Hoeflaan/Weidonklaan. Er ligt voor deze fietsoversteek, na een 4-jaar lange periode van overleg van gemeente met OVW-bewoners een partieel-probleemoplossend, maar vooral verkeerstechnisch ingegeven infrastructureel herinrichtingsplan, die (hoe kan het ook anders?) GOW-50 is ingegeven. Helaas lijkt dit weer een technocratische benadering. Een manier van werken, die waarschijnlijk ook geleid heeft tot de huidige onveilige situatie; (of is deze situatie dan toch (ongemerkt) organisch gegroeid(?)). Toch twijfelen de OVW-bewoners om de voorliggende aanpassing te accepteren. Beide partijen realiseren zich dat het ermee gemoeide, vele geld maar één keer kan en zal worden uitgegeven. Maar beide partijen realiseren zich ook dat, –als het er dan toch van komt om de OVW af te waarderen in wegcategorie–, de aanpassing (onder deze voorwaarde) weggegooid geld zal blijken.
De wegcategorisering is momenteel onderdeel van een gemeentelijke verkeersmodelstudie. Maar, vooruitlopen op deze modelstudie, of het inzetten van een tijdelijke proef om daadwerkelijk te zien welke verkeerskundige effecten kunnen optreden is helaas in al die jaren een stap te veel gebleken. Het is daarom beter om nu te beginnen het uitproberen van diverse tijdelijke maatregelen, die niet alleen de oorzaken van de ‘ingebouwde’ ervaren verkeersonveiligheid weten bloot te leggen, maar ook richtinggevend voor mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Advies

  • Laat de gevolgde puur verkeerstechnische benadering los. Vorm volgt functie; en niet andersom.
  • Wacht met de voorgenomen structurele aanpassing van de OVW-fietsoversteek.
  • Ga vooral snel ‘spelen’ met de bestaande wegcategorisering, die de OVW nu nog betitelt tot vrijwel onnodige doorstroom as door een verblijfsgebied (lees woonwijk met winkelcentrum) voor een steeds intensiever gebruikt industrieterrein.
  •  Stuur met tijdelijk aangepaste infrastructuur en bebording
  • Win het vertrouwen van burgers terug door met tijdelijke, goedkope middelen mogelijke verkeersmaatregelen, een gewenste functie en of gedrag te simuleren, uit te proberen.
  • Verkeerstechnisch uitwerken en optimaliseren kan later nog gebeuren.
pdf ⋅ 1 MB

230125 VVN advies Oude Vlijmenseweg Den Bosch

Download

Categorieën