Werkzaamheden Kasterenbrug uitgesteld

kasterenbrug

Omdat de werkzaamheden bij het Kardinaal van Rossumplein zijn uitgesteld naar volgend jaar, zijn ook de onderhoudswerkzaamheden aan de Kasterenbrug uitgesteld tot 2025. Dit betekent dat de overlast die door deze noodzakelijke werkzaamheden wordt veroorzaakt zich beperkt tot één aaneengesloten periode in 2025. De aangekondigde werkzaamheden van 27 mei tot 26 juli gaan dus nu niet door. De Kasterenbrug blijft gewoon toegankelijk. De brug is tot 2025 nog veilig te gebruiken ondanks het uitstel van onderhoud. Eventuele kleine gebreken worden in de tussentijd gerepareerd indien daar aanleiding toe is.

Vanwege werkzaamheden aan de Zuid Willemsvaart (Kanaalboulevard 2e en 3e fase), blijven de busroutes van Arriva aangepast tot 29 juni. Voor de meest recente haltes en routes, kijk op de website van Arriva of bel de klantenservice op 0800-0232545.

Varen op de Zuid Willemsvaart
Door het verschuiven van de werkzaamheden kunt u tijdens de periode van 27 mei tot 29 juni gewoon onder de Kasterenbrug doorvaren.

Algemene vragen over het project
Zodra de planning over de werkzaamheden bekend is informeren we u hierover. Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met de heer R. van Zandvoort, projectleider van de afdeling Projectmanagement & Voorbereiding van de gemeente. U kunt hem telefonisch bereiken op 06-11267499 of stuur een e-mail naar [email protected].

Categorieën